صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۰.۰۷ ۰.۲۲ ۳۱.۴۳ ۱۲۵.۶۱
۲ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) (۰.۶۵) (۲.۹۹) (۹۰.۶۴)
۳ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) (۰.۷۳) (۳.۳۲) (۹۳.۰۶)
۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) (۰.۷۷) (۳.۳۲) (۹۴.۰۵)
۵ ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ (۰.۰۱) (۰.۱) (۳.۳۲) (۲۹.۶۴)
۸ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ (۰.۰۱) ۱.۵ (۳.۳۲) ۲۲,۸۵۴.۶
۹ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ (۰.۰۱) (۰.۳۸) (۲.۹۹) (۷۵.۳۹)
۱۰ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) (۰.۷۹) (۳.۳۲) (۹۴.۵)
۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) (۰.۷۴) (۲.۹۹) (۹۳.۲۸)
۱۲ ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۲) ۰
۱۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ (۰.۰۱) (۰.۸۶) (۳.۳۲) (۹۵.۷۷)
۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ (۰.۰۱) (۰.۱۵) (۲.۹۹) (۴۳.۱)
۱۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ (۰.۰۱) (۰.۵۳) (۳.۳۲) (۸۵.۶۹)
۱۷ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) (۱.۰۵) (۲.۹۹) (۹۷.۸۸)
۱۸ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) (۰.۸۹) (۳.۳۱) (۹۶.۲۳)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۲۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۱) ۰