صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تاییدیه سازمان بورس بابت مجمع مورخ 1400/04/13
منبع -
مقدمه
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست