صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 1400/04/13
منبع -
مقدمه
متن خبر

 

بدینوسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه دعوت می گردد در جلسه مجمع این صندوق که در روز یکشنبه مورخ 1400/04/13 راس ساعت 11 در محل صندوق به آدرس تهران، نیاوران، خیابان شهید دکتر باهنر، کوچه صالحی، ساختمان مهدیار، پلاک 106، طبقه 4 تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1- تغییر ماده 20 امیدنامه در خصوص مدیران تمام وقت صندوق

2- تغییر ماده 11 امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس

 

پیوست
مشاهده پیوست