صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
راهنمای سرمایه‌گذاری

راهنمای سرمایه گذاران

سرمایه‌گذاران صندوق در زمان سرمایه‌گذاری باید حائز حداقل یک شرط از شرایط زیر باشند:

1.      هر شخص حقیقی که طبق اظهارنظر وی، حداقل دارایی او 5,000,000,000 ریال باشد

2.      نهادهای عمومی

3.      نهادهای مالی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی

4.      مراکز خیریه و صندوق‌های نیکوکاری

5.      بانک‌ها، بیمه‌ها و سایر شرکت‌ها و مؤسسات پولی و مالی

6.      سایر سرمایه‌گذاران حقوقی

سرمايه‌گذاران قبل از تملک واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق، مي‌بايست وجود شرايط مذکور در اميدنامه براي سرمايه‌گذاري را نزد مدير صندوق تصديق و تأييد نمايند. همچنین کلیه سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی متقاضی سرمایه‌گذاری، باید بیانیه پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها را رویت و امضا نمایند.

حداقل و حداکثر امکان خرید واحدهاي صندوق به شرح زير است:

·       حداقل سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی یک میلیارد ریال معادل 1000 واحد سرمایه‌گذاری است.

·       محدودیتی برای سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل خرید برای سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی وجود ندارد.

سقف واحدهای صندوق 500,000 واحد است.