صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلي صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه با هدف جمع‌آوری منابع مالی و سرمايه‌گذاري در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در زمینه ICT به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یاد شده تأسیس شده است. صندوق مانده وجوه خود را به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده‌ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص میدهد.