صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
هزینه‌های صندوق

فهرستي از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه  و امیدنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير هزینه عملیاتی، کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي‌شود . به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري به شرح ذيل می‌باشد :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند


عنوان هزينه

شرح نحو محاسبه هزينه

هزينه‌هاي تأسيس شامل تبليغ پذيره‌نويسي

معادل پنج در هزار (005/0) از وجوه جذب‌شده در پذيره­نويسي اوليه با ارائه مدارک مثبته با تصويب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 ميليون ريال

هزينه‌هاي برگزاري مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 50 ميليون ريال براي برگزاري مجمع در طول يك‌سال مالي با ارائه مدارك مثبته با تصويب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضاي هیئت‌مدیره

حداکثر تا سقف 10 ميليون ريال در ماه به ازاي حداقل يک جلسه حضور هر عضو هیئت‌مدیره

کارمزد مدير

·        در هر سال 1.8 درصد ارزش تعديل‌شده خالص دارايي‌هاي صندوق تا سقف 500 ميليارد ریال و 1 درصد مازاد بر 500 ميليارد ریال

·       در صورت تصمیم مجمع به خاتمه فعالیت مدیر، از سوي صندوق معادل 12 برابر ميانگين حق‌الزحمه 3 ماه انتهايي اداره صندوق به او پرداخت مي‌گردد.

پاداش عملکرد

پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به‌صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

·        20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع

محاسبه پاداش مدیر در پایان دوره فعالیت صندوق انجام خواهد شد. عملکرد مدیر به‌صورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که در یک مقطع به دلیل خروج موفق از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مدیر درخواست تقسیم سود و کاهش حجم صندوق را داشته باشد، به تصویب مجمع، موضوع پاداش عملکرد مدیر به‌صورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی در صورت وجود به‌صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت می‌شود.

نرخ مرجع: 1.5 برابر نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار در سال پرداخت                              

کارمزد متولی

در هرسال یک در هزار (001/0) از متوسط خالص ارزش دارایی­های صندوق که حداقل 200 میلیون و حداکثر 300 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 150 ميليون ريال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل سه در هزار (003/0) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دور اوليه تصفيه مي‌باشد.

هزينه‌هاي عملياتي

 

 

صندوق مي‌تواند از محل دارايي‌هاي خود کليه هزينه‌هاي عملياتي را که دربرگيرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زير باشد، پرداخت نمايد: هزينه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزينه‌هاي اداري، بيمه، ماليات، حسابرسي، ارزشيابي، بازاريابي، حق پذيرش و عضويت در کانون‌ها، شبکه‌سازي و ترويج، گزارش‌دهي به سهامداران و نهادهاي قانوني ذی‌ربط، حق مشاوره و هزينه‌هاي سربار، ثبت و انحلال شرکت‌هاي زيرمجموعه. اين هزينه‌ها معمولاً بالاتر از هزينه‌هاي صندوق‌هاي مشترک هستند.

هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني آن‌ها

هزينه‌ي دسترسي به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازي تارنماي آن و هزينه‌هاي پشتيباني آن‌ها سالانه تا سقف 300 ميليون ريال با ارائه مدارک مثبته و با تصويب مجمع صندوق

 

*  هزينه‌هاي دسترسي به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتيباني پس از تصويب مجمع از محل دارايي‌هاي صندوق قابل پرداخت است و توسط مدير در حساب‌هاي صندوق ثبت شده و به‌طور روزانه ذخيره يا مستهلک مي‌شود.

**  در مورد مخارج مربوط به دريافت خدمات يا خريد کالا که مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي‌شوند، لازم است ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قوانين محاسبه و همزمان با مخارج يادشده حسب مورد در حساب هزينه يا دارايي مربوطه ثبت گردد

هزينه‌هايي که بايد توسط سرمايه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌اند از:

عنوان هزينه

شرح

دريافت‌کننده

کارمزد صدور

کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و براي صدور و ابطال به‌صورت کاغذي برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که صندوق در آن پذيرفته مي‌شود، عمل مي‌گردد.

-

کارمزد معاملات

طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین می‌شود.

-