صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۴۹,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹۸,۳۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹۸,۳۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۹۸,۳۷۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۳/۳۱
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۲۹۸,۳۷۲ ۲۹۸,۳۷۲ ۲۹۸,۳۷۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۹,۱۸۵,۸۲۱,۸۹۷
  ۲ ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ ۲۹۷,۲۲۰ ۲۹۷,۲۲۰ ۲۹۷,۲۲۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۶۰۹,۹۳۶,۰۴۹
  ۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۲۹۷,۲۴۲ ۲۹۷,۲۴۲ ۲۹۷,۲۴۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۶۲۱,۰۹۲,۸۷۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ ۲۹۷,۲۶۴ ۲۹۷,۲۶۴ ۲۹۷,۲۶۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۶۳۲,۲۲۱,۲۰۱
  ۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۲۹۷,۲۸۷ ۲۹۷,۲۸۷ ۲۹۷,۲۸۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۶۴۳,۳۴۹,۵۵۲
  ۶ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ ۲۹۶,۰۸۶ ۲۹۶,۰۸۶ ۲۹۶,۰۸۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۴۲,۹۶۹,۹۶۸
  ۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ۲۹۶,۱۰۸ ۲۹۶,۱۰۸ ۲۹۶,۱۰۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۵۴,۰۹۷,۸۱۲
  ۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ ۲۹۶,۱۳۰ ۲۹۶,۱۳۰ ۲۹۶,۱۳۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۶۵,۲۲۶,۲۲۴
  ۹ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ ۲۹۶,۱۵۳ ۲۹۶,۱۵۳ ۲۹۶,۱۵۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۷۶,۳۵۵,۲۰۵
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۲۹۶,۱۷۵ ۲۹۶,۱۷۵ ۲۹۶,۱۷۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۸۷,۴۸۴,۷۵۵
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ ۲۹۶,۱۹۷ ۲۹۶,۱۹۷ ۲۹۶,۱۹۷ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۰۹۸,۶۱۵,۹۷۲
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۲۹۶,۲۱۹ ۲۹۶,۲۱۹ ۲۹۶,۲۱۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۰۹,۷۴۷,۲۱۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۹۶,۲۴۲ ۲۹۶,۲۴۲ ۲۹۶,۲۴۲ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۲۰,۸۷۸,۴۶۸
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ ۲۹۶,۲۶۴ ۲۹۶,۲۶۴ ۲۹۶,۲۶۴ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۳۲,۰۱۰,۲۹۵
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۲۹۶,۲۸۶ ۲۹۶,۲۸۶ ۲۹۶,۲۸۶ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۴۳,۱۴۲,۶۹۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ ۲۹۶,۳۰۹ ۲۹۶,۳۰۹ ۲۹۶,۳۰۹ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۵۴,۲۷۷,۸۵۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ ۲۹۶,۳۳۱ ۲۹۶,۳۳۱ ۲۹۶,۳۳۱ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۶۵,۴۱۳,۰۳۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ ۲۹۶,۳۵۳ ۲۹۶,۳۵۳ ۲۹۶,۳۵۳ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۷۶,۵۴۸,۲۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ ۲۹۶,۳۷۵ ۲۹۶,۳۷۵ ۲۹۶,۳۷۵ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۸۷,۶۸۳,۴۴۹
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۲۹۶,۳۹۸ ۲۹۶,۳۹۸ ۲۹۶,۳۹۸ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱۴۸,۱۹۸,۸۱۸,۶۸۹
  مشاهده همه