صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
دارندگان واحدهای ممتاز

 

صاحبان واحدهاي ممتاز

 

رديف نام تعداد
1 صندوق سهام ممتاز ندارد